Kurset giver dig en grundlæggende forståelse for, hvordan databaseopbygning fungerer og mulighederne herved. 

Du får også forudsætningerne for at indgå i konkrete database udviklingsprojekter samt færdigheder i at optimere på eksisterende databaser.

Fagligt indhold

  • Intro til centralt anvendte databasesystemer og relationel databaseopbygning: Hvordan defineres objekter og klasser i en database? Og hvordan opbygges interne sammenhænge i og mellem objekter?
  • Databasedesign og definition af relevante oplysninger til opbygning af tabeller.
  • Kvalitetssikring og optimering af databaser.
  • Implementering af relevante sikkerhedsaspekter i databaser, herunder brugeroprettelse og logins.
  • Databaseprogrammering og SQL: hvordan kan et program kommunikere med en database, og hvordan udformes kommandoer til en databaseserver, som er opbygget i et andet sprog?

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.