Kurset giver dig en grundlæggende viden om, hvad der ligger bag internettet og dets infrastruktur, herunder kendskab til netværk, placering af data samt tilhørende teknologiske aspekter. Derved får du som kursist en forståelse for, hvilke muligheder netværket giver, men også hvilke begrænsninger der er og hvorfor.

Derudover får du et fagsprog ind under huden, som gør det nemmere for dig at kommunikere med specialister. Og du bliver i stand til at bidrage kvalificeret ved valg af teknologisk platform eller teknologi i forbindelse med udvikling og vedligeholdelse af IT-løsninger.

Fagligt indhold

  • Den teknologiske udvikling: Nettets historie som springbræt til at forstå, hvorfor vi i dag står med den teknologiske virkelighed, vi gør. Herunder viden om nye netværksbaserede løsninger og udviklingstendenser.
  • Fundamentale netværksbegreber: hvordan er netværk sat sammen? Og hvad kan de forskellige elementer i netværket?
  • Standard komponenter til sikker kommunikation: Hvordan fungerer sikker kommunikation? Herunder introduktion til offentlig nøglekryptering og SSL (HTTPS)
  • Diagnostiske værktøjer til at overvåge netværk: Når noget går galt i netværket, hvordan kan vi så arbejde med fejlfinding?
  • Applikations- og netværksprotokoller: med et programmeringsmæssigt fokus stilles spørgsmålene, hvilke protokoller er der og hvilke programmer laver man til disse?

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.