Lær at udføre driftseftersyn, afprøve og vedligeholde el-tekniske installationer, så du bliver i stand til at indgå i en dialog med kunder og leverandører om gældende bekendtgørelser og standarder på området.

Optagelseskrav

For at blive optaget på AU i EL-installation, skal du have en af følgende uddannelser:

  • Relevant erhvervsuddannelse, som enten elektriker eller automatik- og procesuddannet
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Den erhvervserfaring, du har opnået i dit uddannelsesforløb, tæller med som relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.