Fagmodulet kan indgå som valgfag i en hel akademiuddannelse eller som enkeltfag/kursus.

Det kan du når du er færdig:

  • lede den enkelte kollega og virksomheden i arbejdet med bæredygtig udvikling og implementering af de 17 verdensmål i virksomhedens forretningsmodeller og daglige drift
  • håndtere udviklingsorienterede situationer i relation til udviklingen af en bæredygtig forretningsmodel og med inddragelse af relevante interessenter
  • deltage i et fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i forbindelse med udarbejdelse en strategi for bæredygtighed, samt planlægning og gennemførelse af opgaver i relation hertil
  • udvælge de konkrete tiltag der knytter sig til bæredygtighed i relation til det daglige arbejde. Faget giver desuden indsigt i hvordan man arbejder med virksomhedens cirkulære økonomi og de mange bundlinjer.

Det lærer du om:

Centrale begreber inden for bæredygtighed i relation til virksomhedens behov og forretningsmodel

Teori, metoder og værktøjer relateret til bæredygtighed og forretningsudvikling

Den 3-dobbelte bundlinje, CO2 regnskab og aftryk i relation til virksomhedens forretningsmodeller og værdikæder

Varighed m.v.

4 undervisningsdage plus eksamen.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.