Hele 7 undervisningsdage med dialog, oplæg og øvelser.

Dette spændende modul er et samarbejde mellem Erhvervsakademi MidtVest og WeMarket. Du får en omfattende introduktion til kunstig intelligens (AI), dens oprindelse, praksis og det landskab af værktøjer, der er tilgængelige i dag. Vi vil også dykke ned i etik og jura omkring AI, herunder vigtige overvejelser omkring prompting.

Kurset vil også udforske AI’s rolle i forskellige professionelle roller og de nødvendige kompetencer, der kræves for at arbejde effektivt med AI, herunder avanceret prompting. Der vil være en dybdegående diskussion om dataindsamling og -deling, herunder big data, samt hvordan AI kan bruges til at skabe mening og værdi.

Ledelse, kultur og forandring i forhold til AI vil også blive undersøgt, og hvordan AI kan motivere og drive forandring i forskellige brancher. Kurset vil også indeholde en session om prompting i forhold til billeder, kunst og grafik.

Endelig vil kurset afslutte med en repetition af de vigtigste læringspunkter og forberedelse til eksamen. Dette vil sikre, at alle studerende har en solid forståelse af AI’s rolle og anvendelse i forskellige brancher.

Om underviserne og forløbet.

Erhvervsakademi MidtVest (EAMV) og WeMarket tilrettelægger dette kursus på en sådan måde, at der er rig mulighed for, at du og de øvrige deltagere aktivt kan bidrage med jeres egne ønsker, perspektiver og erfaringer fra jeres respektive virksomheder og brancher. Vi udbyder faget i samarbejde med erfarne fagfolk og nogle af Danmarks dygtigste fra WeMarket, som er helt up to date med de seneste trends og tendenser inden for AI. Dette sikrer en dynamisk praksisnær læringsoplevelse, der er direkte relevant for hver enkelt deltager.

Se studieordningen for faget her

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.