Afgangsprojektet er din mulighed for at fordybe dig i et selvvalgt emne med relevans for din nuværende eller fremtidige jobsituation, som du brænder særligt for.

Efter afgangsprojektet har du afsluttet hele din uddannelse, og du har dermed en akademiuddannelse i finansiel rådgivning, som uddannelsen officielt hedder, når du er færdiguddannet til ejendomsmægler. 

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.