Akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis udvikler din selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse i brugen af teknologi til at lette hverdagen for den enkelte borger, der er afhængig af hjælp.

Du bliver kvalificeret til at observere og analysere behov i social- og sundhedssektoren samt at kunne implementere og tilpasse velfærdsteknologiske løsninger for at løse praksisnære problemstillinger.

Uddannelsen henvender sig særligt til dig, der arbejder inden for plejesektoren. Det kan fx være som social- og sundhedsassistent.