Med akademiuddannelsen i sundhedspraksis bliver du kvalificeret til at arbejde med kvalitets- og udviklingsarbejde i social- og sundhedssektoren. 

Uddannelsen giver dig et fagligt og metodisk grundlag til at analysere og vurdere praksisnære problemstillinger inden for området. Med en styrket faglig ballast får du kompetencerne til at arbejde med generelle såvel som specialiserede opgaver inden for ældre-, handicap-, demens- og psykiatriområdet samt det pædagogiske område.

Uddannelsen henvender sig til dig, der allerede arbejder inden for social- og sundhed eller det pædagogiske område.