Vil du forbedre dine ledelsesevner i retailbranchen? Få redskaberne til at analysere butikkens konkurrencemæssige styrker og svagheder? Og udbygge din viden om de butiksøkonomiske aspekter? Så er akademiuddannelsen i Retail noget for dig.

Uddannelsen henvender sig især til dig, der arbejder som lederaspirant, butikschef eller afdelingsleder i retailbranchen. Du kan vælge at gennemføre hele uddannelsen eller kun læse enkelte moduler, der er særligt relevante for dig.