Du får de basale værktøjer til at udvikle kvalitetsprogrammer i et moderne programmeringssprog og grundlæggende viden om principper og teknikker samt abstraktionsmekanismer og algoritmemønstre, så du bliver i stand til at designe og implementere it-systemer af høj kvalitet. 

Faget giver dig også forståelse for, hvordan du kvalitetstester software, og du bliver desuden fortrolig med centrale programbiblioteker og rustet til at indgå som deltager i softwareudviklingsprojekter.

Fagligt indhold

  • Introduktion til objektorienteret programmering, herunder principper for programmering.
  • Konkrete teknikker til at nedbryde problemstillinger, således de kan oversættes til programmeringssprog.
  • Simple algoritmer og designmønstre: Hvordan kan et problem beskrives i steps ved hjælp af en algoritme? Og hvordan designes sammenhængen mellem de forskellige objekter i et program, således det kan løse en konkret problemstilling?
  • Programbiblioteker og skabeloner til opbygning af forskellige funktioner i et program.
  • Udviklingsmiljøer og introduktion til konkrete programmeringsværktøjer.

Hvad får jeg ud af kurset?

Kurset giver en introduktion til objektorienteret programmering, som gør at du efterfølgende kan udarbejde programmer til simple problemstillinger. Og du får samtidig en forståelse for grundlæggende programmeringslogik, hvilket gør dig i stand til at oversætte konkrete problemstillinger, således det kan løses i et digitalt miljø. Ydermere får du et fagsprog ind under huden, som gør det nemmere at kommunikere med specialister.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.