Få kompentencerne til at kunne tage ansvar for transport, logistik og indkøb af virksomheders produkter.

Med uddannelsen i International transport og logistik kvalificerer du dig til selvstændigt at varetage arbejde med at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der bredt vedrører international transport, logistik og indkøb i private og offentlige virksomheder nationalt og internationalt.

Som færdiguddannet kan du komme til at arbejde som speditør, analytiker, produktionsplanlægger eller konsulent.

Uddannelsen er tilrettelagt sådan, at du kan passe dit arbejde sideløbende med undervisningen. Du kan vælge at gennemføre hele uddannelsen eller læse enkelte moduler, der er særligt relevante for dig.