En akademiuddannelse er klassificeret som en kort videregående uddannelse.

Den består samlet af 60 ECTS-point. De fleste moduler svarer til 10 ECTS-point og andre 5 ECTS-point. Afhængig af akademiuddannelse og valgfrie moduler vil en akademiuddannelse bestå af 5-6 moduler og et afgangsprojekt svarende til 10 ECTS-point. 

Akademiuddannelser giver dig en unik mulighed for at tilegne og videreudvikle dine kompetencer samtidig med at du arbejder. Fordelene ved at tage efteruddannelse kan for eksempel være:

  • bygge ovenpå dine kompetencer og blive klogere indenfor dit arbejdsområde
  • uddanne dig inden for nye områder og åbne op for nye karrieremuligheder
  • blive opdateret på ny viden og praksisser
  • sikre dig papir på dine færdigheder, som du kan tilføje til dit CV
  • få et fagligt stærkt netværk, hvor du har mulighed for at sparre med andre inden for dit eget fagområde.

Hvad er ECTS-point?

ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af en uddannelse eller et modul er normeret til. I studenterårsværket er indregnet arbejdsbelastningen ved alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder skemalagt undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases, samt prøver og andre bedømmelser.

En akademiuddannelse er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System).