Få redskaberne til at styrke den sociale ansvarlighed i jeres virksomhed

I faget ”Virksomhedens sociale ansvarlighed” har vi fokus på at forstå virksomheden i forhold til social ansvarlighed. Det inkluderer valg af CSR-initiativer og politikker samt implementering af disse. Du lærer også at identificere innovative tiltag og forstå, hvordan socialt ansvar bidrager til værdiskabende forretningsudvikling.

Du får viden om:

 • udviklingsorienterede metoder, modeller og teorier inden for social ansvarlighed
 • forskellige typer ansvarlighed og deres værdiskabende betydning for virksomheden
 • praksis, anvendt teori og metode i forhold til social ansvarlighed, herunder implementering og kommunikation af CSR både internt og eksternt

Du lærer at:

 • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger vedrørende virksomhedens niveau og potentiale for social ansvarlighed
 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer inden for social ansvarlighed i arbejdssammenhænge og i relation til virksomheden
 • formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger vedrørende CSR til samarbejdspartnere og interessenter
 • indgå i samarbejde fagligt og tværfagligt, hvor du kan vurdere og give konkrete anbefalinger vedrørende kompleksiteten og dilemmaerne i forhold til virksomhedens sociale ansvar
 • udvikle din egen praksis i forhold til implementering af social ansvarlighed i jeres virksomhed

Du kommer til at arbejde med:

 • arbejdsmarkedskonventioner
 • arbejdsret og arbejdsmarkedspolitik
 • menneskerettigheder
 • antikorruption

Adgangskrav

Direkte adgang 

For at blive optaget direkte på diplomuddannelsen skal du have gennemført en relevant uddannelse på minimum niveau med en:

 • Erhvervsakademiuddannelse
 • Akademiuddannelse, også kaldet en videregående voksenuddannelse (VVU)

Du skal desuden have 2 års relevant erhvervserfaring opnået efter din adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis ikke du opfylder adgangskravene, skal du have foretaget en realkompetencevurdering i forhold til at få adgang til den konkrete uddannelse, du ønsker optagelse på. Det er gratis at få lavet en realkompetencevurdering.