Vælg de rigtige mærkninger og certificeringer til jeres virksomhed

Dette kursus er for dig, der arbejder med certificeringer og mærkninger inden for miljø, klima, sociale forhold og menneskerettigheder.

Du lærer at analysere markedets behov, vælge relevante miljøcertificeringer og udvikle beslutningsgrundlag for jeres virksomheds valg af miljømærker. Målet er at opnå viden og forståelse samt kompetencer til dokumentation af miljøpraksis og overholdelse af lovgivning.

Du får viden om:

 • udviklingsorienterede metoder, modeller og teorier, som du kan bruge til at kortlægge, afrapportere, dokumentere og opnå mærkninger i forhold til jeres virksomheds behov
 • hvordan du bruger viden fra praksis, teori og metoder i forhold til regler og certifikater
 • hvordan du reflekterer over brugen af mærkninger, den gældende lovgivning og disses betydning for jeres kommunikation om bæredygtighed

Du lærer at:

 • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger for bl.a. at kunne lave beslutningsgrundlag for virksomhedens valg af standarder, mærkninger og certificeringer
 • formidle jeres virksomheds politik for certificering, rapportering og dokumentation til jeres interessenter
 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer inden for cirkulær økonomi og bæredygtighed i arbejdssammenhænge
 • indgå i samarbejde fagligt og tværfagligt, hvor du kan vurdere og give konkrete anbefalinger vedrørende kompleksiteten og dilemmaerne i forhold til relevante certificeringer for virksomheden
 • udvikle din egen praksis i forhold til behovet og brugen af mærkninger og certificeringer i jeres virksomhed

Du kommer til at arbejde med:

 • mærkningsordninger og certificeringer
 • kvalitetsstandarder
 • lovgivning vedrørende kvalitetsmærkning
 • miljøledelse og -rapportering