Du opnår viden om opsætning og montering af varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af geotermisk energi. Desuden om indregulering af anlæg og slutafprøvning. Et andet element er aflevering af anlæg til kunde.

Modulet kvalificerer til opnåelse af godkendelse som VE montør eller VE installatør.