Bliv genopfrisket på dine kompetencer

Modulet henvender sig til praktiserende energikonsulenter, både enfamiliehuse-konsulenter og flerfamiliehuse-konsulenter, som hvert 3. år skal bestå et genopfriskningskursus.

Adgangsbetingelser: Dokumentation for bestået Energikonsulent 1.

Viden

Du kan udvise overblik over og i fornødent omfang beskrive:

  • de specifikke krav for Energikonsulent 1 (enfamilieshuse) og Energikonsulent 2 (flerfamilieshuse)
  • nye regler og bekendtgørelser inden for energimærkningsordningen
  • nyeste tiltag indenfor ordningen, herunder nye metoder og værktøjer
  • nyeste kvalitetstal indenfor ordningen
  • typiske fejl i energimærkningsrapporterne

Færdigheder

Den uddannede kan anvende tidligere og nye bestemmelser, metoder og værktøjer.

Kompetencer

Du kan:

  • formidle klart og tydeligt formål og indhold med energimærkningsordningen for enfamilieshuse og flerfamilieshuse overfor bygningsejer, herunder bl.a. rentabiliteten af besparelsesforslagene
  • tage ansvar for sin rådgivning
  • tilegne sig ny viden på området og indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang

Prøve

Genopfriskningskursus for Energikonsulenter afsluttes med en prøve, der dokumenterer kursets læringsmål. Den studerendes opfyldelsesgrad af læringsmålene ligger til grund for bedømmelsen ”Bestået” eller ”Ikke bestået”.

Kursustype

IDV