Få fokus på bæredygtighed i virksomhedens indkøbspolitik og indkøb

På faget ”Bæredygtigt indkøb” opnår du en overordnet forståelse for, hvordan en virksomheds indkøbspolitikker fungerer. Du arbejder desuden med hvilke krav, du kan stille til leverandører i forhold til fokus på bæredygtighed.

Du lærer også at udarbejde indkøbspolitikker, som tager højde for jeres konkurrencesituation og et øget fokus på bæredygtighed.

Du får viden om:

 • udviklingsorienterede metoder, modeller og teorier med fokus på bæredygtigt indkøb
 • virksomhedens valg af produkter og tjenesteydelser i relation til bæredygtighed
 • metoder og teorier i relation til udvælgelse af leverandører ud fra samfundsansvarlighed, rentabilitet og miljøhensyn
 • brug af certificeringer og standarder inden for bæredygtighed

Du lærer at:

 • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger, herunder hvordan jeres virksomhed kan foretage dokumenterede, rentable og bæredygtige indkøb
 • opstille parametre for mere ansvarlige indkøb og vurdere produkter ud fra at være en samfundsansvarlig forbruger
 • formidle problemstillinger og løsninger inden for ansvarligt indkøb og disses betydning for jeres virksomhed
 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer inden for bæredygtigt indkøb i forhold til virksomhedens forretning og drift
 • indgå i samarbejde fagligt og tværfagligt, hvor du kan påtage dig et ansvar for virksomhedens indkøbspolitikker
 • udarbejde en bæredygtig og konkurrencedygtig indkøbspolitik

Du kommer til at arbejde med:

 • Bæredygtig indkøbspolitik
 • Leverandørkrav
 • Mærkningsordninger
 • Produktkendskab