Lær, hvordan I tænker bæredygtighed ind i jeres forretningsmodeller

Faget ”Bæredygtige forretningsmodeller” giver dig viden og færdigheder til at forstå, hvilke ændringer en omstilling til cirkulær økonomi og ledelsesformer indebærer. Du vil også arbejde med ”grønne” forretningsmodeller for at kunne vurdere deres økonomiske og miljømæssige potentiale i virksomheder.

Du får viden om:

 • udviklingsbaseret praksis og anvendt teori og metoder inden for ressourceeffektivitet, bæredygtige forretningsmodeller og cirkulær økonomi
 • praksis, anvendt teori og metode, samt hvordan du bruger teori og metode inden for bæredygtige forretningsmodeller med fokus på implementering

Du lærer at:

 • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger, herunder udpege og implementere forretningsmodeller, der optimerer ressourceforbrug, branding og cirkulære ledelsesformer
 • anvende metoder og redskaber inden for bæredygtige forretningsmodeller og cirkulær økonomi
 • formidle praksisnære og fagligt bæredygtige løsninger til virksomheder, brugere og samarbejdspartnere
 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer inden for bæredygtige forretningsmodeller i arbejdssammenhænge
 • indgå i samarbejde fagligt og tværfagligt, hvor du kan tage ansvar for arbejdet med professionel etik og bæredygtighed i din virksomhed
 • udvikle din egen praksis i relation til analyse, vurdering og refleksion over innovative forretningsmodeller

Du kommer til at arbejde med:

 • Cirkulær økonomi
 • Grønne forretningsmodeller
 • Implementering af nye forretningsmodeller
 • Branding, kommunikation og markedsføring