Med en akademiuddannelse i Økonomi- og ressourcestyring bliver du i stand til at tage aktivt del i din virksomheds økonomistyring og -planlægning.

Uddannelsen giver dig redskaberne til at vurdere investeringers rentabilitet og udarbejde budgetter. Det er kompetencer, der gør dig i stand til at bidrage til at drive en moderne forretning ii produktion-, handels- og servicevirksomheder både nationalt og internationalt.

Uddannelsen henvender sig til studerende med en relevant økonomisk uddannelse og arbejde som fx controller, bogholder, analytiker, økonomipraktikant eller konsulent.