Med en akademiuddannelse i Økonomi- og ressourcestyring bliver du i stand til at tage aktivt del i din virksomheds økonomistyring og -planlægninger.

Uddannelsen giver dig redskaberne til at vurdere investeringers rentabilitet og udarbejde budgetter. Det er kompetencer, der gør dig i stand til at bidrage til at drive en moderne forretning inden for områder som produktion, handel eller service både nationalt og internationalt.

Uddannelsen henvender sig til studerende med en relevant økonomisk uddannelse og arbejde som fx controller, analytiker eller konsulent.