Få styr på jeres produkters miljøbelastning gennem hele værdikæden

På faget ”Livscyklusanalyser” bliver du klogere på den miljøbelastning, jeres produkter har gennem hele værdikæden, dvs. fra udvinding af råmaterialer og fremstilling af produktet til brugen af det og slutteligt muligheden for genanvendelse.

Du kommer til at arbejde med hele værdikæden for at kunne bidrage til ændringer, der har til formål at sikre en højere grad af bæredygtighed i livscyklussen.

Du får viden om:

 • udviklingsorienterede metoder, modeller og teorier om analyse af livscyklusser i virksomheden og dens produktion
 • metode og teorier i forhold til udvinding af råmaterialer og forekomster af naturressourcer, fremstilling, vedligeholdelse og reparation af virksomhedens produkter
 • virksomhedens indkøbsmuligheder og kvalitetsmærkninger af forskellige produktgrupper og muligheder for genanvendelse

Du lærer at:

 • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger, så du kan bruge værktøjer til at opstille forretningskritiske krav til indkøb og anvendelse af råmaterialer og naturressourcer i forhold til virksomhedens produktion og værditilbud
 • analysere, hvor meget jeres produkter belaster miljøet, når de bliver produceret
 • formidle problemstillinger og løsninger til den miljømæssige belastning ved virksomhedens produktions- og indkøbsstrategier
 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i forhold til udvikling og implementering af livscyklusvurderinger i virksomheden, herunder hvilken rolle ledelsen har i en implementeringsproces
 • indgå i samarbejde fagligt og tværfagligt med fokus på kompetenceudvikling i virksomheden samt medvirke til at skabe et overblik over virksomhedens miljøbelastende faktorer i relation til værditilbuddet

Du kommer til at arbejde med:

 • produkter- og produktproduktions miljømæssige belastning
 • vedligehold, reparation og genanvendelse
 • indkøb og anvendelse af råmaterialer og naturressourcer
 • kvalitetsmærkninger