Afslut din uddannelse med et selvvalgt projekt

Afgangsprojektet i Bæredygtig virksomhed er din mulighed for at fordybe dig en konkret problemstilling fra din virksomhed. Du skal ende ud med et løsningsforslag, som baserer sig på den viden og de kompetencer, du har opbygget gennem dine øvrige fag på uddannelsen.

Du vælger selv, hvilken problemstilling du vil tage fat i. Den skal selvfølgelig være inden for emner bæredygtig virksomhed.

Du arbejder med:

I afgangsprojektet er det centrale, at du viser, at du kan:

  • lave en analyse af din valgte problemstilling ved at bruge relevant teori og undersøgelsesmetode
  • beskrive komplekse problemstillinger, dine analyseresultater og løsninger
  • vurderer forskellige løsninger på både abstrakte og konkrete problemstillinger inden for bæredygtighed i en virksomshedskontekst