På kun 6 uger får du de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger inden for e-handel. Så du kan drive en webshop - enten som selvstændig eller i en etableret virksomhed. 

Fagligt indhold på kurset Webshopmaster

Uddannelsen berører alle de centrale emner indenfor moderne e-handel:

 • Webshop administration
 • projektledelse
 • digital markedsføring
 • jura og GDPR
 • SEO-venlig tekstskrivning

Du lærer teorien i virkeligheden

Undervisningen er en balanceret indsats mellem klasseundervisning, opgaveløsning og hjemmearbejde. Du kommer til at arbejde med din helt egen webshop under kurset, så du kan prøve kræfter med al teorien under realistiske og praktiske rammer.

Du bliver klædt på til job

WebshopMaster er en jobskabende kursus i et marked, hvor der er stor efterspørgsel på kvalificeret viden inden for e-handel og digital markedsføring.

Du kan fx søge job inden for:

 • Webshop administrator
 • Webshop projektledelse
 • Google Ads og SEO administrator
 • SEO-tekst ansvarlig
 • SoMe administrator
 • E-mail marketing ansvarlig

Drømmer du om at blive selvstændig? Så får du her kompetencerne til at starte en webshop op.

Vi udbyder kurset i samarbejde med Humanta. Læs det fulde program her.


Sådan udfylder du AR237

Hvis du er ledig, skal du godkendes til at kunne deltage i jobrettet uddannelse. Læs mere om processen her.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

 • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
 • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.