Du udvikler dine kompetence inden for udvikling og ledelse af teams. Derudover lærer du at opbygge en teambaseret kultur med tværgående tænkning, helhedsforståelse og med feedback som centrale elementer.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.