Arbejd med økologi og tænk bæredygtigt

I dag er der meget fokus på madspild, bæredygtighed og miljøet, og mange køkkener lægger om til økologisk mad- og måltidsproduktion.

På kurset i Økologi og bæredygtighed vil du blive klædt på til at tage del i dette arbejde, og du vil få styr på lovgivningen i forhold til det økologiske spisemærke.

Endvidere vil du blive klædt på til at arbejde med miljøstyringssystemer og at tackle nogle af de problemstillinger, der kan opstå undervejs i arbejdet med økologisk mad- og måltidsproduktion.

Indhold

  • Økologi og det økologiske spisemærke.
  • Omlægning til økologi.
  • Det bæredygtige køkken mht. ressourcer og miljø.
  • Miljøstyringssystemer.

Efter kurset kan du:

  • Anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til bæredygtighed og økologisk mad- og måltidsproduktion, herunder kost- og råvarevalg.
  • Vurdere, opstille samt vælge løsningsmuligheder for en hensigtsmæssig mad- og måltidsproduktion under hensyntagen til køkkenets økologiske spisemærke og miljøstyringssystem, samt formidle disse løsningsmuligheder til medarbejdere, ledelse og andre interessenter.

_______________________________

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.