Med en akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi bliver du i stand til at stå i spidsen for forsøg og projekter inden for fødevarebranchen og medicinalindustrien.

Uddannelsen henvender sig især til dig, der allerede har erhvervserfaring som fx procesoperatør eller laborant og gerne vil bygge videre på dine kompetencer. Du kan vælge at gennemføre hele uddannelsen eller kun læse enkelte fag, der er særligt relevante for dig.