Arbejd med økologi og tænk bæredygtigt

I dag er der meget fokus på madspild, bæredygtighed og miljøet, og mange køkkener lægger om til økologisk mad- og måltidsproduktion.

På kurset i Økologi og bæredygtighed vil du blive klædt på til at tage del i dette arbejde, og du vil få styr på lovgivningen i forhold til det økologiske spisemærke.

Endvidere vil du blive klædt på til at arbejde med miljøstyringssystemer og at tackle nogle af de problemstillinger, der kan opstå undervejs i arbejdet med økologisk mad- og måltidsproduktion.

Indhold

  • Økologi og det økologiske spisemærke.
  • Omlægning til økologi.
  • Det bæredygtige køkken mht. ressourcer og miljø.
  • Miljøstyringssystemer.

Efter kurset kan du:

  • Anvende centrale metoder og redskaber, der knytter sig til bæredygtighed og økologisk mad- og måltidsproduktion, herunder kost- og råvarevalg.
  • Vurdere, opstille samt vælge løsningsmuligheder for en hensigtsmæssig mad- og måltidsproduktion under hensyntagen til køkkenets økologiske spisemærke og miljøstyringssystem, samt formidle disse løsningsmuligheder til medarbejdere, ledelse og andre interessenter.

Optagelseskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse skal du leve op til følgende krav:

  • Du skal have en erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau
  • Du skal have minimum 2 års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering.